دبیرستان دوره دوم دخترانه الغدیر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-بلوار قیام-خیابان مشهدی رحیم-زیبای شمالی
02133556400
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه