دبیرستان دوره دوم دخترانه المهدی مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
شهرک شهید رجایی و 28 اروند 62
05113727079
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه