دبیرستان دوره دوم دخترانه الهام تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
نارمک- خیابان چمن شرقی- میدان 42
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه