دبیرستان دوره دوم دخترانه امامیه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
چهارراه استانبول شمالی _بن بست طاهری پ 40
02133913511
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه