دبیرستان دوره دوم دخترانه امام حسین(ع) 1 مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان برونسی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه