دبیرستان دوره دوم دخترانه امام حسین 6 سبزوار

سبزوار
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
20 متری فرهنگیان - جنب مسجد الغدیر
05712647811
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه