دبیرستان دوره دوم دخترانه امام رضا واحد 7 مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار سجاد - حامد جنوبی -نبش پارک جامی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه