دبیرستان دوره دوم دخترانه امام صادق (ع) اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان مطهری-جنب کوچه نگار
03136247407
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه