دبیرستان دوره دوم دخترانه اندیشه خلاق تالش

تالش
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اسالم- جنب کلانتری 13- کوچه غزالی - پلاک 3
01344294967
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه