دبیرستان دوره دوم دخترانه ایران سنجش تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ دماوند-خ بلال حبشی-نبش کوچه محمدی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه