دبیرستان دوره دوم دخترانه تزکیه جيرفت

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان آزادی- نرسیده به چهارراه دهخدا- کوچه روبروی آموزش و پرورش قدیم
03482218996
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه