دبیرستان دوره دوم دخترانه توان تبريز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
چای کنار -نرسیده به پل منصور جنب پایه حمل و نقل
04135238732
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه