دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت زینب انار

انار
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
خ شریعتی.جنب کتابفروشی مطهری
03434387728
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه