دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت فاطمه الزهرا 1 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان پیروزی - چهارصد دستگاه - خیابان شهید عزیزی
02133344247
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه