دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت مریم تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
م محسنی-خ شاه نظری-نبش کوچه10
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه