دبیرستان دوره دوم دخترانه حکیمه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اشرفی اصفهانی _بالاتر از همت-کوچه باغچه پونک شرقی _پ 15
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه