دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه آزاد(سما) کرج

کرج
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
کرج رجائی شهرششم شرقی پ 23
02634420265
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه