دبیرستان دوره دوم دخترانه دکتر فاطمه زارع حسن تايباد

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
شهرک فرهنگیان-استقلال 1 -جنب مسجد پیامبر اعظم (ص)
05154223297
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه