دبیرستان دوره دوم دخترانه رافعه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
میدان شهدا - خیابان کفایی امانی_خیابان فخر آباد - خیابان سادات - کوچه افراسیابی پ16
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه