دبیرستان دوره دوم دخترانه راه زینب تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج - شهرک آزادی - خیابان نبی اکرم
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه