دبیرستان دوره دوم دخترانه رهنما تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهرک غرب - فاز 3- خیابان سیف - کوچه سیزدهم
02188094541
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه