دبیرستان دوره دوم دخترانه روشنگر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
خیابان بهارستان - خیابان فخرآباد - خ مشکی - کوچه کلهر- کوچه گوهرشاد
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه