دبیرستان دوره دوم دخترانه روشنگر کرج

کرج
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
جهانشهر-خیابان استانداری - خیابان ناز
02634449995
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه