دبیرستان دوره دوم دخترانه سخن کرج

کرج
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
مهرشهر بلوار ارم خ 117 پلاک 396
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه