دبیرستان دوره دوم دخترانه سماء گنبدکاووس

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
ملک الشعرای بهار-چهارراه دوم
01733556214
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه