دبیرستان دوره دوم دخترانه سما ممسني

فارس
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ استادیوم جنب استادیوم شهید لشکری
07142527760

این مدرسه هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکرده است، اگر مدیر یا یکی از کارکنان مدرسه هستید، می‌توانید درخواست ویرایش اطلاعات ثبت کنید تا کارشناسان همکلاسی با شما تماس بگیرند.

تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

نقد وبررسی تخصصی مدرسه