دبیرستان دوره دوم دخترانه سما يزد

یزد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهرک دانشگاه - بلوار فردوسی - میدان دانش آموز
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه