دبیرستان دوره دوم دخترانه سما(1) همدان

همدان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
میدان بعثت کوچه مشکی 18متری میلاد
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه