دبیرستان دوره دوم دخترانه سوده همدانی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
میدان بهارستان - بالاتراز سازمان تبلیغاتی اسلامی
02177600000
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه