دبیرستان دوره دوم دخترانه شاهد اردبيل

اردبيل
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
آبروان نرسیده به سه راه نیروگاه
04516613337
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه