دبیرستان دوره دوم دخترانه شریعت بافت

بافت
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ امام خمینی-جنب حسینیه ثاراله-روبروی سپاه
03474223426
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه