دبیرستان دوره دوم دخترانه شهدای هفتم تیر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
خیابان سی متری نیرو هوایی- خیابان پنجم نیرو هوایی- کوچه 4/34(کوچه خوش دامن)
02177478383
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه