دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید باهنر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خ ولی عصر بالاتر از مید ان ونک ک ش حقانی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه