دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید بشارت 1 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خ شهید شاه آبادی (دهم فروردین سابق) خ شهید شیردم پ 222
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه