دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید بهرامی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
میدان گمرک خیابان هلال احمر روبه روی سینما پردیس رازی کوچه یکه تاز
02155645059
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه