دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید سرلشگر بابایی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
بزرگراه بسیج - شهرک شهید شجاعی
02133240153
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه