دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید شمس الدین آران و بيدگل

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
ابتدای بلوار آیت اله عاملی
03622752256
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه