دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید ملا محمود محمدی بانه

بانه
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
گلشهر- فاز یک- جنب بهزیستی
08754264940
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه