دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید نعمت اله عسگری تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
جاده مخصوص کرج ورد اورد خ مطهری خ قرنی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه