دبیرستان دوره دوم دخترانه صدرا ابرکوه

ابرکوه
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
بلوار ابوریحان بیرونی
03532828885
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه