دبیرستان دوره دوم دخترانه صیانت تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان پیروزی- خیابان پرستار- خیابان شهید شکوری- پلاک 29
02177438762
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه