دبیرستان دوره دوم دخترانه طلیعه شاهد تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
تهران نو - پل خاقانی - خیابان شهید مهتری - شهرک زینبیه
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه