دبیرستان دوره دوم دخترانه طوبی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اتوبان محلاتی - خیابام مخبر شمالی- روبروی مسجد خداداد
02133700690
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه