دبیرستان دوره دوم دخترانه عاشورا شهرري

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
شهرری میدان فرمانداری - خیابان مترو-خیابان شهید داسار - جنب مترو شهرک توحید
02155900888
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه