دبیرستان دوره دوم دخترانه عروج تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
مهرآباد جنوبی- داخل پایگاه یکم شکاری- جنب دفتر درمانگاه - دست چپ
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه