دبیرستان دوره دوم دخترانه عزیزاله پزشکی شهريار

شهريار
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
شهریار-میدان فرمانداری- خیابان بنت الهدی
02165251680
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه