دبیرستان دوره دوم دخترانه عطرنرگس تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان ایران،‌کوچه پورزرگری،‌پ 7
02133508204
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه