دبیرستان دوره دوم دخترانه علوم نبوی کرج

کرج
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان بهار (شهید شرع سپند)- خیابان شهید شرافت
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه