دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه 1 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
افسریه - بین 15متری اول و دوم - خ 31 کوچه شهید خسروی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه