دبیرستان دوره دوم دخترانه فراز اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اصفهان - خیابان میر - روبروی بیمارستان سپاهان
03136611946
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه